Maquinària

Finalment hem tret al mercat la primera sèrie de maquinària per l’insuflat d’aïllament. Ésuna màquina dissenyada i construïda amb la més avançada tecnologia, utilitzant materials d’altes prestacions i respectant les normes constructives i de seguretat més avançades.

Màquina ECT-36

Màquina ECT-36

Després d’un estudi exhaustiu del mercat de l’aïllament insuflat, arribem  a la conclusió de que no totes les aplicacions necessiten el mateix tipus de màquina. Tant l’instal.lador que tingui el seu mercat principal centrat en la rehabilitació de pisos o cases, com el constructor d’obra nova, poden disposar de la màquina que millor s’adapti a les seves necessitats.

Els fabricants de material aïllant per l’insuflat están omplint el mercat de productes aïllants per la seva aplicació insuflada. Per aquest motiu estem desenvolupant equips potents que permetin airejar i insuflar tot tipus de fibres amb la mateixa màquina.

A més a més, tenen a la seva disposició un complert programa d’accesoris per als diferents tipus d’aplicacions.

Fitxa tècnica

 Cel.lulosa

La cel.lulosa és paper de diari reciclat i mólt, al que li afegeixen sals bòriques per conferir-li propietats ignífugues, insecticides i antifúngiques.

La cel.lulosa és un potent aïllant estival i invernal, a part de ser un aïllant acústic.

El seu principal avantatge és que es comporta com la fusta: equilibra les puntes de temperatura a la vegada que té una gran capacitat térmica d’emmagatzematge. Es comporta de forma anticíclica durant 12 hores, mantenint així la frescor matutina de l’estiu durant les tardes. Per això interessa aïllar amb material  d’alta capacitat calorífica i baixa conductivitat térmica.

A l’hivern protegeiex contra el fred de manara semblant a la fusta.

La cel.lulosa disposa d’una gran capacitat per ocupar tot l’espai disponible, omplint escletxes i formant un mantell aïllant sense forats i regulant l’ambient de forma natural.

Avantages dels aïllaments de cel.lulosa

. Evita la condensació de les parets.

. Manté la casa fresca a l’estiu

. Aïlla la casa del fred a l’hivern, reduint la despesa en calefacció

. Aïllant acústic, amb el que es redueixen els sons molestos

. Material 100% ecològic

. NO es requereix obra, net i ràpid

. Sense residus

. Com que conté sals  bòriques, evitem l’anidaments de rossegadors i insectes.