Enginyeria

Desenvolupament de projectes d’enginyeria  a mida per a empreses, tant industrials com del sector consum. Disposem de maquinaria per a realitzar impressions 3D i proves de funcionament i estrès.

  • Disseny amb possibilitat de fabricació de maquinaria de producció específica.
  • Prototipat i impressió 3D de peces per a la seva validació.
  • Enginyeria i desenvolupament de productes per a comercialització en series unitàries, curtes, mitges i llargues.
  • Proves de resistència i estrès de productes.
  • Desenvolupament de maquinaria per a la seva comercialització.
  • Millora de procesos productius existents.
  • Adequació de maquinaria a normativa específica.
  • Enginyeria i desenvolupament de productes elèctrics i electrònics.